ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 30 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ ಭತ್ತದ ಪೈರು ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

Distribution of Laptop for Meritorious Students - 2018

Felicitation of Meritorious Students and Retired Lecturers – 2018

Felicitation Program - 2018

Felicitation of Meritorious Students and Retired Lecturers – 2018

PU Board Director C. Shikha visit to DKPUC

SuVidya, a centralized examination evaluation software for I PUC was launched

Workshop on Child Protection Policy

Workshop conducted on 12th March, 2018 in Mangalore