ಶ್ರೀ ಜಾರ್ಜ್ ಟಿ. ಎಸ್.

(ಅನುದಾನಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬೆಥನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನೂಜಿ ಬಾಳ್ತಿಲ, ಪುತ್ತೂರು 9845773647