ಸಿಸ್ಟರ್ ಲವೀನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ’ಸೋಜ

(ಅನುದಾನ ರಹಿತ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು 9743081744