ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಕೆ ಶೋಭಾ

(ಸರಕಾರಿ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಾವೂರು 9449389325