ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ ಆಳ್ವ

ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತುಂಬೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ.