ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ಎಂ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಉಳ್ಳಾಲ,

ಡಾ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು 8105398270

ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಎನ್.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂಬ್ರ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ.