ಡಾ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು

Curriculum

More details

More details will go here

My Education

certificate_text

Achivements